Зареждам...
Фирмата изготвя комплексен доклад за оценка на...
За законосъобразно протичане на строителния...
С цел осигуряване на комплексно обслужване...

АДИТА КОНСУЛТ ООД

Варна 9000, ул. "Одрин" № 9

тел. / факс: 052 603 777

office@aditaconsult.com

ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Фирмата изготвя комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти с цел одобряване на проектна документация от общинските органи и / или издаване на Разрешение за строеж. Проверяват се проекти в различни фази - идейна, техническа и работна фаза  за спазване изискванията, предвидени в чл.142 и чл.169, ал.1 от ЗУТ.

 

Комплексният доклад се изготвя за:

 

   - нови сгради и съоръжения

   - промяна по време на строителство

   - преустройства и промяна предназначението на сгради