Зареждам...
Фирмата изготвя комплексен доклад за оценка на...
За законосъобразно протичане на строителния...
С цел осигуряване на комплексно обслужване...

АДИТА КОНСУЛТ ООД

Варна 9000, ул. "Одрин" № 9

тел. / факс: 052 603 777

office@aditaconsult.com

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

С цел осигуряване на комплексно обслужване "Адита Консулт" ООД предлага на своите клиенти  допълнителни услуги, както в етапа на подготовка за разрешение за строеж, така и по време на строителството и подготовката за въвеждане на строежа в експлоатация. В качеството на пълномощник фирмата се ангажира с набавяне на всички съпътстващи процеса документи, като представлява инвеститора пред съответните институции и експлоатационни дружества.

 

В обхвата на услугите влизат:

 

  • получаване на Виза за проектиране на строежа;
  • съгласуване на виза или скица с експлоатационните дружества: водоснабдяване и канализация, електроразпределение, телекомуникации, газоснабдяване и др.
  • съдействие за подписване на предварителни и окончателни договори за присъединяване към мрежите на експлоатационните дружества;
  • съгласуване на проектите с държавните контролни органи - регионалната здравна инспекция и службите за пожарна и аварийна безопасност;
  • съдействие за получаване на окончателно становище за въвеждане в експлоатация на строежа от държавните контролни органи;
  • осигуряване на лицензирани фирми /геодезическа, пусково-наладъчни лаборатории и др./ за получаване на необходимите за съответния строеж изпитателни и измервателни протоколи и сертификати;
  • нанасяне на строежа в кадастъра на съответното селище;
  • заверка на технически паспорт на строежа в съответната общинска администрация и др.