Зареждам...
Фирмата изготвя комплексен доклад за оценка на...
За законосъобразно протичане на строителния...
С цел осигуряване на комплексно обслужване...

АДИТА КОНСУЛТ ООД

Варна 9000, ул. "Одрин" № 9

тел. / факс: 052 603 777

office@aditaconsult.com

Фирмен профил

“Адита Консулт” ООД е основано в гр. Варна в края на 2008г. с основна дейност строителен надзор и консултантски услуги в проектирането и строителството.

 

Фирмата е лицензирана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, гр. София с Лиценз № ЛК-000656 от 20.02.2009г. По силата на същия “Адита Консулт” ООД упражнява своята дейност по отношение на строежи от първа до пета категория съгласно чл.137, ал.1 на ЗУТ, в т.ч. за инфраструктурно, промишлено и жилищно строителство.

 

“Адита Консулт” ООД е изградила, прилага и развива собствена система за управление на качеството в съответствие с международен стандарт ISO 9001:2008. Системата е одитирана и сертифицирана от Germanischer Lloyd Certification GmbH на 16.04.2010г.

 

 

Фирмена политика

 

Екип специалисти и видове обекти