Зареждам...
Фирмата изготвя комплексен доклад за оценка на...
За законосъобразно протичане на строителния...
С цел осигуряване на комплексно обслужване...

АДИТА КОНСУЛТ ООД

Варна 9000, ул. "Одрин" № 9

тел. / факс: 052 603 777

office@aditaconsult.com

Фирмена политика

Цел на провежданата от фирмата политика по качеството е осигуряването на прецизни и експедитивни консултантски и надзорни услуги в пълна хармония с потребностите на нашите клиенти и при стриктно спазване на законовата база и нормативните разпоредби в областта на проектирането и строителството.

 

Прилагането на системата за управление на качеството е най-важното средство за постигане на фирмените цели заложени в наръчника по качество. Ръководните фирмени принципи за качествена работа са: гъвкавост, прецизност, компетентност, бързина на реакция, конфиденциалност и стриктно съблюдаване на законовите разпоредби.

 

 

Фирмен профил

 

Екип специалисти и видове обекти