Зареждам...
Фирмата изготвя комплексен доклад за оценка на...
За законосъобразно протичане на строителния...
С цел осигуряване на комплексно обслужване...

АДИТА КОНСУЛТ ООД

Варна 9000, ул. "Одрин" № 9

тел. / факс: 052 603 777

office@aditaconsult.com

ПОРТФОЛИО

Изпълнени договори за строителен надзор на обекти:

 

  • Водоснабдяване с. Страшимирово, община Белослав, област Варна.
  • СМР по проект “Белослав-промяна на физическата и жизнена среда за жителите му, привлекателен за туристи и инвеститори”, по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г.
  • Изграждане на водопровод по ул. "Цар Самуил" с. Езерово, община Белослав, област Варна.
  • Реконструкция на улица „Андрей Премянов”, ул. "Черноморка" и ул. "Плажна" в град Бяла, област Варна - обекти, финансирани по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.
  • Изграждане на Пречиствателно съоръжение за отпадни води и битова канализация, реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в село Попович, община Бяла, област Варна.
  • и др.

 

Изпълнени договори за оценка за съответствие на инвестиционните проекти:

 

  • Консервация, реставрация, експониране, опазване и социализация на обект "Антично селище и късноантична крепост" на нос "Свети Атанас" гр.Бяла, Варненска област.
  • Строителство на горски автомобилни пътища на територията на държавни ловни и горски стопанства при "СДП" ДП, гр. Шумен.
  • и др.